„NIE JESTEŚ SAM”

STOWARZYSZENIE

Przekaż 1% podatku dochodowego

Numer KRS – 0000210587

Stowarzyszenie
„NIE JESTEŚ SAM”

STOWARZYSZENIE „NIE JESTEŚ sam” posiada status organizacji pożytku publicznego. Pomagamy między innymi rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywaniu szans tych rodzin i osób.

Stowarzyszenie „Nie jesteś sam”
ul. Kilińskiego 30 A
55- 300 Środa Śląska
Tel: 605-207-052
KRS: 0000210587
Regon: 933010482
Numer konta:
89 1090 2444 0000 0001 3744 0151

stowarzyszenieniejestessam.pl. All rights Reserved.