Polityka Prywatności

KLAUZULA INFORMACYJNA
DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
STOWARZYSZENIA „NIE JESTEŚ SAM”

 

Szanowni Państwo,
Uprzejmie informujemy, że zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (UE) 2016/679 o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r:
1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Polskie Stowarzyszenie „Nie jesteś sam”, KRS: 0000210587, z siedzibą w Środzie Śląskiej, ul. Kilińskiego 30A, 55-300 Środa Śląska, tel. 605-207-052
Ze Stowarzyszeniem można skontaktować się telefonicznie lub pisemnie na dres wskazany powyżej.
2) Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, kontakt z IOD możliwy jest mailowo na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
3) Państwa dane osobowe przetwarzane będą gdy jest to niezbędne do:
a) w celu usprawiedliwionym prowadzoną działalnością statutową administratora danych – w szczególności na podstawie udzielonej zgody przez osobę, której dane dotyczą art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (UE) 2016/679 o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., – udzielona zgoda może być cofnięta w dowolnym momencie,
b) wykonywania umowy oraz podejmowania działań zmierzających do jej realizacji na podstawie art.6 ust.1 lit.b rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (UE) 2016/679 o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
c)wypełniania obowiązków prawnych ciążących na administratorze danych osobowych na podstawie art.6 ust.1 lit.c rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (UE) 2016/679 o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
d) rozpatrywania potencjalnych skarg i wniosków oraz zgłoszonych roszczeń,
e) ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą lub innej osoby fizycznej na podstawie art.6 ust.1 lit.d rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (UE) 2016/679 o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
f) realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora lub strony trzeciej na podstawie art. 6 ust. 1 lit.f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (UE) 2016/679 o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
4) Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być – podmioty upoważnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa, podmioty działające na zlecenie administratora np.: podmioty świadczące usługi doradcze, informatyczne, audytorskie.
5) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów statutowych Stowarzyszenia oraz niezbędnych do zawarcia i wykonywania wszelkich umów.
6) Przysługuje Państwu:
prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem oraz uprawnienie do wniesienia skargi do organu nadzorującego zajmującego się ochroną danych osobowych.
7) Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednak jest niezbędne do realizacji umów.

stowarzyszenieniejestessam.pl. All rights Reserved.