SKŁAD ZARZĄDU

1. Małgorzata Laszczyńska - Prezes
2. Iwona Łuczkowiec-Baraniecka - Wiceprezes
3. Jolanta Klimkiewicz - Skarbnik
4. Mariusz Żałobniak - członek
5. Sebastian Stępniak - członek
6. Stanisław Wicha – członek

Komisja Rewizyjna:

1. Adrianna Kuriata Wasylów – Wiceprzewodniczący
2. Antoni Biszczak – członek

Kontakt

Stowarzyszenie„Nie jesteś sam”
ul. Kilińskiego 30 A
55- 300 Środa Śląska
Tel: 605-207-052
Numer KRS – 0000210587
Regon: 933010482
Numer konta:
89 1090 2444 0000 0001 3744 0151

stowarzyszenieniejestessam.pl. All rights Reserved.